شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


کاردیومیوپاتی کودکان :

بدون شک شما برای نخستین بار است که نام این بیماری شدید آشنا شده اید .

کاردیومیوپاتی یک بیماری مزمن است که عظلات قلب را درگیر میکند وتوانائی قدرت تلمبه زنی قلب راکاهش میدهد.

علت آن می تواند اکتسابی وگاهی ارثی باشد وشدت ان کاملاً متفاوت واز کم تا شدید است

کاردیومیوپاتی همراه با ضخیم شدن قلب Hypertrophic Cardiomyapathy ( HCM )

شیوع آن 5 مورد در هریک میلیون کودک در طول یکسال است . دراین بیماری عظلات قلب بخصوص دیواره های قلب ضخیم می شوند .

علت HCM :

در 60 موارد این بیماری ارثی می باشد وبیش از یک فرد در خانواده به آن مبتلا است . در 40% موارد هیچ سابقه خانوادگی ویا ارثی وجود ندارد.

علائم بیماری HCM :

طیف علائم بللینی از بیماران بدون علامت تا بیماران باتظاهرت شدید بالینی متفاوت هشنتد شایعترین تظاهرات بالینی عبارتند از :

اختلالات تنفسی همراه بافعالیت دردقفسه سینه – بی نظمی ویا طپش قلب – گیجی ویا سنکوب کاهش توانائی فعالیت – اختلال تغذیه شیر خواران

درمان : انواع مختلف درمان های زیر وجود دارد :

درمان طبی درمان به روش اینرونشن – درمان جراحی – تعبییه دستگاه پیس میکر قلبی – تعبیه دستگاه شوک قلبی – پیوند قلب


آگهی HCM : با توجه بهخ تنوع اختلالات در بیماری HCM تعمیم یک سیر بیماری برای همه گروه از بیماران امکان پذیر نمی باشد وبیماران باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند .

قابل توجه بیماران و والدین : اطلاعات وروش های درمانی شرح داده شده صرفاً اطلاعات پایه جهت افزایش آگاهی شما می باشد وبه هیچ وجه جایگزین اطلاعات علمی راهنمائی های ودرمان ارائه شده توسط پزشک معالج شما نمباشد

انواع شایع کاردیو میو پاتی در کودکان عبارتند از :

1- کاردیومیوکاردیو میو پاتی در کودکان عبارتند از :DILATED CARDIOMYOPATHY (DCM )

2- شایع ترین نوع کاردیومیوپاتی در کوکان است درهر سال از میان یک میلیون کودک 6 کودک به این بیماری مبتلا می شود ابتدا به بیماری در هر سنی وجود دارد ولی در زیر یکسالگی شیوع بالاتر است

علت DCM :

در اکثرقریب به اتفاق موارد ابتلا علت بیماری مشخص نمی باشد دربرخی از کودکان علل زیر عامل بیماری هستند:

1- ویروسهایی که سبب التهاب قلب می شوند

2- داروهای شیمی درمانی مصرف شده جهت درمان بیماری های بد خیم درکودکان

3- بیماری های مادرزادی قلب درمان نشده بخصوص تنگی های سمت چپ قلب مثل تنگی دریچه آئورت وکوارکاسیون آئورت درصورت عدم درمان در سیر خود با این عارضه تظاهر می کنند .

4- علل ارثی وژنتیک مثل اختلالات متابولیک – دتیرونی های عضلانی اختلات نرولوژیک

 

علائم بیماری DCM : علائم می تواند از بسیارخفیف تا بسیار شدید باشد بسیار از کودکان مدتها به این بیماری مبتلا هستند ولی بدنبال یک بیماری تنفسی ثانویه بیماری آنها آشکار میشود

علائم بیماری بیشتر معطوف به اختلال کارکرد قلب ، کاهش قدرت انقباضی ( تلبمه زنی قلب ) وپس زدن خون بدرون ریه یا کبد می باشد.

علائم شایع عبارتند از :

- تهوع – استفراغ – درد شکم

- رنگ پریدی ، خستگی – بیقراری

- اختلال تنفسی وخس خس سینه

- عرق ریزش

- کاهش رشد وتغذیه و کاهش توانائی در فعالیت

- ورم صورت واندامها

- بزرگی شکم ( آب آوردن شکم )

- بزرگی کبد

- کاهش حجم ادرار

- طپش ویا بی نظمی ضربان قلب

- سنکوب

درمان : درمان بیماری طبی است وشامل اقدامات کنترل کننده نارسائی قلب جلوگیری از بی نظمی قلب وپیشگیری از بروز لخته خون در قلب می باشد

در مواردی که بیماری ثانویه به بیماری مادرزادی قلب ویا مصرف داروهای شیمی درمانی باشد احتمال بهبودی با درمان مناسب زیاد است

در مواردی که علت بیماری مشخص نباشد پیش بینی سیر بیماری مشکل است

در صورتیکه بیماران در سال اول ابتدا به بیماری زنده بمانند شانس بالائی برای بهبود کارکرد قلب ( 50% بیماران ) دارند ودر 30 % موارد بهبودی نزدیک به کامل خواهد بود